lv    eng    rus

ab-1

ab-1

pr-1

ab-1

co-1

ab-1

Jaunākie notikumi

Jaunākās izstrādes

Izstādes

Publikācijas

Vakances

Jaunumi

9. oktobris 2015.

 

Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2015)

SIA „Hi-Tech Projects” 2015.gada 9.oktobrī piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes rīkotajā konferencē „Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2015)" ar pētījuma „BŪVKONSTRUKCIJU DEFORMĀCIJU KONTROLES SISTĒMAS IZSTRĀDE" publikāciju. Publikācijas autori: Dr.sc.ing., prof. Albīns Skudra (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija), Dr.oec., prof. Dzintra Atstāja, Mg. Andris Valdemārs (Banku Augstskola, Latvija), Bc. Valērijs Garancis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija).

8. jūnijs 2015.

SIA „Hi-Tech Projects” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LETERA) piedalās Eiropas Savienības fonda projektā „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003)

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru programma” ietvaros, ievērojot 2012.gada 12.septembra Līgumu par projekta īstenošanu Nr. L-KAP-12-0002, kas noslēgts starp LETERA un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
Projekta norises laiks: 2012.gads  2015.gads.

eraf2

 

 

30. maijs 2015.

SIA „Hi-Tech Projects” sadarbībā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” (LIAA) un ar Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru SIA „LEO Pētījumu Centrs” (LEO PC) pabeidza Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF līdzfinansētu pētniecības projektu Nr. 1.27. „Būvkonstrukciju deformāciju kontroles sensoru izstrāde”.

k4

 

 

1. augusts 2014.

er

SIA „Hi-Tech Projects” sadarbībā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” (LIAA) un ar Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centru SIA „LEO Pētījumu Centrs” (LEO PC) uzsāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu pētniecības projektu Nr. 1.27. „Būvkonstrukciju deformāciju kontroles sensoru izstrāde”.

Individuālais pētījums tiek īstenots atbilstoši darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes „Kompetences centri” prasībām.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu bezvadu sensoru prototipu, kas kontrolē būvkonstrukciju deformācijas un nodrošina informācijas par izmaiņu raksturlielumiem pārraidi.

liaa

 


31. marts 2014.

ERAF projekts sadarbībā ar LEtERA

SIA "VOLBURG" pētnieki, sadarbībā ar SIA "Hi-Tech Projekts" pabeidza projektu "Lodēšanas, līmēšanas un lakošanas metodoloģiju izstrāde" (Līg. Nr.L-KC-11-0006). Rezultātā, balstoties uz veikto pētījumu rezultātu apkopošanu, tika radīta jauna tehnoloģiskā koncepcija un sniegtas rekomendācijas elektronikas razošanas uzņēmumiem lodēšanas, līmēšanas un lakošanas procesu kvalitātes rādītāju uzlabošanai.


v-1-11